Naše služby


Vývoj webových i mobilních aplikací

<p>Hled&aacute;te marně software, kter&yacute; by splnil va&scaron;e potřeby? Vytvoř&iacute;me ho pro v&aacute;s na m&iacute;ru va&scaron;im procesům a postupům. U n&aacute;s v&yacute;voj zač&iacute;n&aacute; u va&scaron;ich procesů. Po jejich anal&yacute;ze navrhneme ře&scaron;en&iacute; a n&aacute;sledně ho realizujeme. R&aacute;di propojeme svět poč&iacute;tačů a chytr&yacute;ch telefonů, protože každ&yacute; m&aacute; svou s&iacute;lu v jinde.</p>

Automatizace

<p>M&aacute;te hodně serverů či aplikac&iacute; a vn&iacute;m&aacute;te, jak se v&aacute;m prodlužuje a komplikuje doba, než jste schopni nasadit změnu do produkce? Um&iacute;me v&aacute;m pomoci. Začneme anal&yacute;zovou va&scaron;eho prostřed&iacute; a aplikac&iacute;, navrhneme a př&iacute;padně realizujeme ve&scaron;kerou možnou automatizaci. Servery a s&iacute;t&iacute; poč&iacute;naje, aplikacemi konče.</p>

Virtuální realita

<p>Chcete se pod&iacute;vat do budoucnosti? Budete stavět dům či zařizovat byt?&nbsp;Nepotřebujete stroj času, přijďte k n&aacute;m na na&scaron;&iacute; &quot;holopalubu&quot; sn&iacute;t ve 3D. Prohl&eacute;dnete si v&aacute;&scaron; budouc&iacute; domov je&scaron;tě před t&iacute;m, než začnete stavět. Budete tak m&iacute;t dost času na připadnou &uacute;pravu projektu, když na vlastn&iacute; oči uvid&iacute;te, že v&aacute;m něco nevyhovuje.</p>

O nás

Vynikáme v oblasti vývoje webových aplikací, návrhu a tvorby webových stránek a designu 3D modelů, jejich vizualiazaci i aplikaci do virtuální reality.

Kontakt

Tel.: +420 774 178 362
E-mail: jiri.snopek@uss.plus
IČ: 01442023
DIČ: CZ01442023
Datová schránka: zehrn37