Služby nové


Programování webových aplikací

<p>Spousty excelov&yacute;ch kontingenčn&iacute;ch tabulek, souborů s pozn&aacute;mkami a jen složitě ukryt&yacute; syst&eacute;m, kter&yacute; zn&aacute; jen jeho majitel? Uděl&aacute;me v&aacute;m z něj poř&aacute;dek ve funguj&iacute;c&iacute;m a uživatelsky př&iacute;větiv&eacute;m syst&eacute;mu, kter&yacute; dok&aacute;že ř&iacute;dit i procesy ve va&scaron;&iacute; firmě. Ž&aacute;dn&eacute; neosobn&iacute; aplikace, vytv&aacute;ř&iacute;me syst&eacute;m pro v&aacute;s a s v&aacute;mi, tak aby pro v&aacute;s a va&scaron;e zaměstnance byl efektivn&iacute;, intuitivn&iacute; a obl&iacute;ben&yacute;. Nejste pro n&aacute;s č&iacute;slo v řadě, nehled&aacute;me ře&scaron;en&iacute; pro masy...mluv&iacute;me s v&aacute;mi o va&scaron;ich představ&aacute;ch a NENECH&Aacute;ME V&Aacute;S V TOM.</p>

Automatizace

<p>Jsme specialist&eacute; na automatizaci IT infrastruktury.&nbsp;Nejdel&scaron;&iacute;&nbsp;zku&scaron;enost&nbsp;m&aacute;me z budov&aacute;n&iacute;&nbsp;a deseti let&nbsp;provozov&aacute;n&iacute;&nbsp;linuxov&eacute; infrastruktury v Česk&eacute; spořitelně. Pom&aacute;hali jsme v&scaron;ak automatizovat rozs&aacute;hl&eacute;&nbsp;infrastruktury i jin&yacute;ch česk&yacute;ch i zahraničn&iacute;ch společnostech.&nbsp;</p> <p>V Česk&eacute; spořitelně jsme vymysleli a vybudovali konsolidačn&iacute; ře&scaron;en&iacute; pro aplikačn&iacute; servery, datab&aacute;ze&nbsp;i webov&eacute; servery v době, kde o tom zbytek česk&eacute;ho korpor&aacute;tn&iacute;ho světa zač&iacute;nal přem&yacute;&scaron;let. Tehdy&nbsp;jsme byli RedHatem&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7GUPxqr3XkY" target="_blank">ukazov&aacute;ni jako př&iacute;klad</a>&nbsp;toho, co lze vybudovat. Dnes se takov&eacute;mu ře&scaron;en&iacute; ř&iacute;k&aacute;&nbsp;Openshift.</p> <p>Život jde d&aacute;l, technologie postupuj&iacute; a oček&aacute;v&aacute;n&iacute; uživatelů tak&eacute;. My jsme opět na zač&aacute;tku dal&scaron;&iacute; urovně&nbsp;automatizace. V době, kdy v&scaron;ichni ře&scaron;&iacute; automatizaci infrastruktury se posouv&aacute;me o patro v&yacute;&scaron;&nbsp;a automatizujeme cel&eacute; služby.</p> <p>Stejně jako je z&aacute;sadn&iacute; změna v procesech, zodpovědnostech i způsobu provozu&nbsp;při konsolidaci&nbsp;infrastruktury, obodobn&aacute; změna n&aacute;s ček&aacute; při automatizaci cel&eacute;ch služeb. Pokud jste s automatizac&iacute;&nbsp;je&scaron;tě nezačali, m&aacute;te v&yacute;hodu, protože si jednu procesn&iacute; změnu u&scaron;etř&iacute;te.</p>

Virtuální realita

<p>Co je svět ve světě? Realita za br&yacute;lemi? Virtu&aacute;ln&iacute; realita? Je to Holodeck. Holodeck nen&iacute; prostor na hran&iacute; virtu&aacute;ln&iacute;ch her (jak by mohlo každ&eacute;ho hned napadnout), ale n&aacute;&scaron; svět, kter&yacute; v&aacute;m můžeme pronajmout. A co v něm um&iacute;me? Na&scaron;i 3D grafici dok&aacute;ž&iacute; vytvořit zcela re&aacute;ln&eacute; modely interi&eacute;rů i exteri&eacute;rů. Abyste rozuměli co mysl&iacute;me t&iacute;m &quot;zcela re&aacute;ln&eacute;&quot;: Um&iacute;te si představit, že jste&nbsp;koupili pozemek?&nbsp;M&aacute;te jen hl&iacute;nu,&nbsp;ale stač&iacute; si nasadit br&yacute;le a můžete si proj&iacute;t postaven&yacute; zabydlen&yacute; dům do kter&eacute;ho se op&iacute;r&aacute; slunce podle jeho polohy? Takže si můžete na nečisto vyzkou&scaron;et&nbsp;kam d&aacute;t postel, aby v&aacute;s nebudilo slunce př&iacute;li&scaron; brzo. Model v&aacute;m uk&aacute;že kteroukoli denn&iacute; i nočn&iacute; dobu. Stejně tak si může vyzkou&scaron;et jak&yacute; se budete c&iacute;tit v jedn&eacute;&nbsp;v m&iacute;stnosti, kter&aacute; m&aacute; dřevenou podlahu, dlažbu či koberec. V&scaron;e ihned&nbsp;uvnitř virtu&aacute;ln&iacute;ho světa.&nbsp;D&iacute;ky tomu dok&aacute;žete svůj interi&eacute;r dot&aacute;hnout k dokonalosti! Pokud jste deveveloper, um&iacute;te si představit, že m&iacute;sto rozestavěn&yacute;ch panelů klientům nab&iacute;z&iacute;te už hotov&eacute; byty, kter&eacute; jim umožn&iacute;te si proj&iacute;t a vybrat si ten vysněn&yacute;? Tohle nejsou obr&aacute;zky, tohle nechcete vidět, tohle chcete zaž&iacute;t A V TOMHLE V&Aacute;S NECH&Aacute;ME, PROTOŽE TOHLE SI MUS&Iacute;TE UŽ&Iacute;T</p>

O nás

Vynikáme v oblasti vývoje webových aplikací, návrhu a tvorby webových stránek a designu 3D modelů, jejich vizualiazaci i aplikaci do virtuální reality.

Kontakt

Tel.: +420 774 178 362
E-mail: jiri.snopek@uss.plus
IČ: 01442023
DIČ: CZ01442023
Datová schránka: zehrn37